STATUS 26 OKTOBER


STATUS TISDAG 26 OKTOBER
GJUTNINGARNA PÅ STREETYTAN ~900 KVM ÄR FÄRDIGA, DET ÅTERSTÅR ATT GÖRA EN DEL SMÅFIX. VECKA 45, 9/11, KOMMER DEN ~20 TON TUNGA STÅLSKÄNKEN ATT LYFTAS PÅ PLATS, KOMMER ATT BLI RIKTIGT SPEKTAKULÄRT ATT SE, SEN ÄR DET INTE MYCKET ATT GÖRA FÖRRÄN VÅREN KOMMER.




Skänken (fullpipe), gåva från SSAB.
Stort hinkliknande kärl som används för att transportera flytande stål.



I MAJ SÅ KOMMER CANADENSARNA NEW LINE SKATE PARKS TILL LULEÅ FÖR ATT SLUTFÖRA DEN ~400 KVM STORA BOWLSEKTIONEN I FÄRGAD BETONG.
TOTALA YTAN FÖR STEEL PARK BLIR DRYGT 1300 KVM.





DE GRÖNMARKERADE FÄLTEN VISAR "FÄRDIGA" YTOR, DET SAKNAS DOCK ETT ANTAL RAILS, LEDGAR OCH CURBS, DE MONTERAS I MAJ.



25 OKTOBER, "sista" gjutningen på streetytan


MÅNDAG 25 OKTOBER BJÖD PÅ FINT VÄDER DÅ SISTA GJUTNINGEN AV GOLV PÅ STREETDELEN OCH PLACERING AV TREDJE MANUALPADEN GENOMFÖRDES,
+5 GRADER OCH SOL




Sista gjutningen av golv inför vintern, tredje manualpaden placerad, känns dem igen, Pelle och Stefan, 25 Oktober





"Same, same but different, Stefan och Pelle, in action", 25 Oktober





Tredje manualpaden, ser riktigt bra ut, Pelle gnider på, 25 Oktober





Stefan kör "sin" maskin på sista golvet, 25 Oktober





Här ses "gapet" som gjordes i näst sista gjutningen, den 21 Oktober
Stefan kämpar på i bakgrunden med dagens gjutning, 25 Oktober 





Stefan fixar övergången mellan golven med van hand, , 25 Oktober





Pelle sträcker ut sig mellan varven, 25 Oktober





Grymt jobbat med gjutningarna, Stefan och Pelle, 25 Oktober






Harry river formen till betong-slaben runt bowlen, 25 Oktober



STATUS, ÖVERSIKT 24 OKTOBER


STATUS FÖR GJUTNINGARNA 24 OKTOBER
NU ÄR SNART STREETYTAN FÄRDIGGJUTEN,
RAIILS, LEDGAR OCH CURBS KOMMER ATT MONTERAS I MAJ
2 MANUALPADS ÄR PÅ PLATS, DEN TREDJE PLACERAS I SAMBAND MED SISTA GJUTNINGEN 

Grönmarkerade fält visar "färdiga" ytor








ÖVERSIKT 24 OKTOBER



24 OKTOBER, formsättning








Formsättning klar för sista gjutning på street ytan, 23 Oktober





Fler bilder på formsättningen inför måndagens gjutning, 23 Oktober





Pelle och Stefan "dammar" på och preparerar expansionsfogarna, 23 Oktober


23 OKTOBER, kallt -7 grader


BÖRJAR BLI KALLT NU, -7 GRADER DENNA DAG, 22 OKTOBER
ÅTERIGEN EN BRA VECKA FÖR BETONGPARKEN
INTE MYCKET KVAR ATT GÖRA PÅ "STREETDELEN" INFÖR VINTERN





Planering inför formsättning av de sista gjutningarna på streetdelen, 
"järngänget" Sture, Stefan, Pelle och Rolf, 22 Oktober





Nu kör vi......, 22 Oktober





Sture och Rolf ser till att expansionsfogarna fixas inför vintern, 22 Oktober





Formsättning på gång, Stefan och Pelle i farten igen, 22 Oktober





Sista streetytan som skall gjutas innan vintern, 22 Oktober





I bowlen har betong "slab" med armering gjutits, i armeringen skall copingen svetsas,
vyer från skänkens plats, 21-22 Oktober






Betong "slab" vid Wavy bank, gjutet 22 Oktober






Detalj på förberedelse för copingarbetet till våren, 22 Oktober


 

22 OKTOBER, nytt betonggolv och fundament till skänken




Golv nedanför ditchcurbs gjutet, 21 Oktober





Golvet sett från andra hållet, 21 Oktober





Fundamentet till skänken är gjutet, 21 Oktober
Skänken kommer inom kort att lyftas på plats


20 OKTOBER, mer betong, formsättning, manualpads



Sture på gång, i förgrunden mätinstrumentet som alla mått kontrolleras med, 19 Oktober





Golven nedanför granit 3-an färdiga, gjutet 18 Oktober, samt ditchbank gjutet 19 Oktober





Bank och ditchbank gjutet, 19 Oktober





Ser väldigt bra ut, gjutet 19 Oktober





Formsättning av fundament för skänken, "fullpipen", 19 Oktober





Placering av manualpads, diameter 2.8m , 19 Oktober 





Manualpads, ditchcurbs med gap och granittrappen i bakgrunden, 19 Oktober



18 OKTOBER, kvällsarbete ger nya betongytor




Pelle skickar en hälsning till alla sina vänner,
Greetings to all friends from Pelle, 18 Oktober






Flitens lampa lyser upp Pelle och Stefan, måndag kväll kl.20.30, 18 Oktober





Två nya ytor slipas, 18 Oktober





"Slipmaskinen" som används för att få bra ytor, 18 Oktober





Ibland blir arbetet i parken nästan religöst, eller.....18 Oktober





TACK FÖR ETT BRA ARBETE, Pelle och Stefan, 18 Oktober


STATUS 15 OKTOBER


STATUS 15 OKTOBER
Sista veckan har nya betongytor kommit till, gröna fält visar alla färdiga ytor

Steelboxen och ditchcurbs i granit är på plats

Manualpads är betongfyllda och förberedda för att placeras ut på ytan

Bowlsektionen är påbörjad, där görs nu förberedelser för NLS arbete i maj

Inte mycket kvar på streetytan, rails, curbs och ledgar som är uppbyggda på stålbalkar kommer att placeras ut i maj 


15 OKTOBER, "ditchcurbs" på plats




Ditchcurbs med gap i granit på plats, 15 Oktober





Manualpads/stålcylindrar fyllda med betong och färdiga för placering, 15 Oktober






Kompletterande bilder på bowl närmast skänken, 15 Oktober
 




14 OKTOBER, första snön


BOWLSEKTIONEN TAR FORM, STEELBOX PÅ PLATS




I natt kom första snön, men arbetet fortsätter, 14 Oktober






Wavy bank till vänster, Rolf preparerar ytan utanför bowlsektionen, 14 Oktober





Vy in mot bowlsektionewn, 14 Oktober





Vy från skänkens placering in mot bowlsektionen, 14 Oktober






Steelboxen är på plats, 14 Oktober






Förberedelser för kommande gjutningar, Linnea och Sture i aktion, 14 Oktober



13 OKTOBER, ny betong (igen) och uppstart på bowlytan





Ny betong nedanför stora granittrappen, Stefan ger inte upp, 13 Oktober






Arbetet med bowl-sektionen har startat, Stefan, Rolf, Pelle och grävmaskinisten Henry filosoferar, 13 Oktober






Närmast i bild skall skänken stå, Henry gräver ut för bowl, 13 Oktober 





Bowlen närmast skänken tar form, 13 Oktober






Här syns konturerna av bowlsektionen och i bakgrunden SSAB´s fabriksområde, 13 Oktober





Vy över 4-stegtrappen från två håll





Fantastiskt, vilket arbete NCC har gjort på kort tid, inte mycket kvar innan streetytan är färdiggjuten, längst till höger syns bowlsektionen, 13 Oktober




11 OKTOBER, ny betong

STATUS 11 OKTOBER
Gröna fält = färdiga ytor









Ny bank vid granittrappen, 11 Oktober





Ytan ovanför och sista steget på 4-an klart, 11 Oktober





 Golv nedanför 4-an också färdigt, strålande jobbat, 11 Oktober



10 OKTOBER, helgarbete med formsättning och betong

STATUS 10 OKTOBER
Grönt = Färdiga ytor
Gult = påbörjade ytor









Klart för gjutning av bank bredvid granittrappen, 10 Oktober





Formsättning klart ovanför 4-an, 10 Oktober





Även nedanför 4-an är det förberett för gjutning, 10 Oktober





Helgarbete resulterade i nytt golv, 10 Oktober





Nya golvet slipas av Pelle, 10 Oktober





Stefan och Pelle kör hårt som vanligt,  lördag- och söndagsarbete ger resultat, 10 Oktober




Översikt 10 Oktober


8 OKTOBER, stål, granit och mera betong






SSAB har nu levererat de första stålobjekten, stålboll, stålboxen, cylinder 
3 stålbänkar samt 3 manualpads (2.8m i diameter), 8 Oktober







Terraced curb och manualpad i granit är färdig, ser grymma ut, 8 Oktober





Bank gjutet på ena sidan av terraced curb, Rolf och Pelle planerar i bakgrunden, 8 Oktober






Up-down curb i granit på plats, ser riktigt smarrig ut, 8 Oktober





"Curved" granit curb monterad i parken, 8 Oktober





Sture "fogar" skarvar mellan betong och granit, 8 Oktober





Banken bredvid 4-an är också gjutna, Stefan, Josef och Pelle spekulerar, 8 Oktober





De nygjutna banken vid 4-an sett nerifrån, 8 Oktober



6 OKTOBER


ARBETET MED PARKEN RULLAR PÅ, STATUS 6 OKTOBER,
Granittrappen färdig, 4-trappen nästan färdig, nytt golv


(Grönmarkerade fält - "färdiga" ytor, gulmarkerade fält - påbörjade ytor)





Granittrappen snart klar, Rolf förbereder medans Sture hämtar nya granitblock, 6 Oktober





Dags för Sture att lyfta på plats, Sture och Rolf assisterar, 6 Oktober 





Inga problem, granitblocket hamnar på rätt plats med lite finjustering av Sture och Rolf,
6 Oktober





10 av 12 granitblock på plats, 6 Oktober





Hela gänget på plats, Stefan, Sture, Rolf, Sture och Pelle, 6 Oktober





Pelle jobbar på med 4-an, 6 Oktober





3 steg av de 4 stegen är färdiggjutna, Sondre är på besök i parken och hjälper Pelle lite grann  ;-)
6 Oktober





Stefan på gång att diamantsåga expansionsfogar, 6 Oktober





Här kan man säga att Stefan kör så det ryker, 6 Oktober





....och här sopar Stefan så det ryker...., 6 Oktober





Ett nytt golv blev det också idag, mycket bra tycker Sondre, 6 Oktober 



4 OKTOBER, ny arbetsvecka



(Grönmarkerade fält - "färdiga" ytor, gulmarkerade fält - påbörjade ytor)


STATUS 4 OKTOBER, ARBETET MED STORA GRANITTRAPPEN FORTSÄTTER
OCH 4-STEGTRAPPEN HAR PÅBÖRJATS





I förgrunden har Stefan och Pelle startat upp arbtet med 4-stegstrappen, i bakgrunden diskuterar Rolf och Ulf granittrappen, 4 Oktober





Ulf, Stefan och Pelle mäter in 4-stegstrappen, 4 Oktober





 Första steget på granittrappen är gjutet, Sture (i bild) och Rolf förbereder nästa steg,
4 Oktober




1 OKTOBER





STATUS FÖR PARKEN 1 OKTOBER, GRÖNMARKERADE FÄLT VISAR "FÄRDIGA" YTOR





Översikt, betongen breder ut sig, 1 Oktober





Första steget av terrascurben och manualpaden i granit är på plats, 1 Oktober





Manualpaden, 3x1.6m, består av 4 granitplattor, 1 Oktober





Manualpaden från andra hållet, 1 Oktober






Första steget av terasscurbens 3 steg, 6.6x0.9m, bestående av 3 granitblock, 1 Oktober





Första steget sett från andra hållet, kommer att bli riktigt grym "3-trappa", 1 Oktober



RSS 2.0